เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ทางโรงเรียน T.C.E. International School. โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

The first International School of Kamphaeng phet

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติทีซีอี โปรดติดต่อ: นางสาวสกลวรรณ  ภู่ขจรได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.