วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 • 63bb-01.png
 • 63bb-02.png
 • 63bb-03.png
 • 63bb-04.png
 • 63bb-05.png
 • 63bb-06.png
 • 63bb-07.png
 • 63bb-08.png
 • 63bb-09.png
 • 63bb-10.png
 • 63bb-11.png
 • 63bb-12.png
 • 63bb-13.png
 • 63bb-14.png
 • 63bb-15.png
 • 63bb-16.png
 • 63bb-17.png
 • 63bb-18.png
 • 63bb-19.png
 • 63bb-20.png