โรงเรียนนานาชาติทีซีอี

สาส์นจากผู้รับใบอนุญาต

สาส์นจากผู้รับใบอนุญาต

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ Trinity Charter of Education (TCE) เราภูมิใจในโรงเรียนของเรามากและหวังว่าหากได้รับการยอมรับ คุณจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์จากเวลาที่คุณและบุตรหลานของคุณใช้ในชุมชนการศึกษาของเรา TCE International School เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพชร ที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ร่วมให้กำลังใจแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนนานาชาติทีซีอี และโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้กำลังใจแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน โดยมอบหน้ากาก KN95 ผ่านโครงการระดมทุนช่วยแพทย์สู้ COVID-19 เพื่อโรงพยาบาลกำแพงเพชร

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

เกริ่นนำ

เราพยายามที่โรงเรียน TCE International เพื่อตอบสนองความต้องการแบบองค์รวมของนักเรียนแต่ละคนผ่านการวางแผนการศึกษารายบุคคล ทักษะชีวิตเป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักสูตร ในบริบทนี้เองที่นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราถูกนำมาใช้ภายในโรงเรียนของเรา นโยบายนี้พยายามที่จะกำหนดหลักการที่กระบวนการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ รักษา และประเมินผลโดยชุมชนโรงเรียนทั้งหมดได้

Free Joomla templates by Ltheme