โรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี

13/9-10 ถนนเจริญสุข
อำเภอในเมือง
กำแพงเพชร 62000

โทร. 055 023 032

มือถือ. 086-927-5444

เว็บไซต์: https://tce.ac.th

 
Pin It